Συντελεστές

Μέλη του έργου από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών:

  • Δρ Αναστασία Γιαγκάκη, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Ερευνών, Συν-διευθύνουσα έρευνας
  • Δρ Άννα Λαμπροπούλου, Ιστορικός, τ. Διευθύντρια Ερευνών
  • Δρ Μαρίνα Κουμανούδη, Ιστορικός, Κύρια Ερευνήτρια

Μέλη του έργου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων:

  • Δρ Δημήτριος Αθανασούλης, Αρχαιολόγος, Διευθυντής Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Διευθυντής έρευνας
  • Δρ Μαρία Σιγάλα, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων
  • Χρυσάνθη Σακελλάκου, Αρχαιολόγος

Και συνεργαζόμενο προσωπικό από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων:

  • Γεώργιος Βίδος, μαρμαροτεχνίτης (2020-2021)
  • Γεώργιος Καραμαλής, εργατοτεχνικό προσωπικό (2020-2023)
  • Αικατερίνη Σκιάφου, εργατοτεχνικό προσωπικό (2020-2023)
  • Νίκος Τσούρης, σχεδιαστής (2020)
  • Ελευθέριος Φιλιππούσης, μαρμαροτεχνίτης (2021-2022)
  • Νικόλαος Φιλιππούσης, εργατοτεχνικό προσωπικό (2020-2023)

Εξωτερικοί συνεργάτες:

  • Σοφία Ανδριώτη, προπτυχιακή φοιτήτρια αρχαιολογίας (πρακτική άσκηση) (2022-2023)
  • Μαρίνος Αρμακόλλας, εργατικό προσωπικό (2021)
  • Ιωάννης Βιδάλης, τοπογράφος (2020-2021)
  • Emiljo Cuni, εργατικό προσωπικό (2022)
  • Εμμανουήλ Δελασούδας, πολιτικός μηχανικός (2021-2023)
  • Γιώργος Παπαγιάννης, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών (2021, 2023)
  • Ιωάννα Παπασταθοπούλου, αρχιτέκτων-μηχανικός (2020-2021)
  • Ilirjan Samara, εργατικό προσωπικό (2022)
  • Δήμητρα Ταγματάρχη, αρχιτέκτων-μηχανικός (2022-2023)
  • Βασιλική Τζαμαλή, αρχαιολόγος (2022-2023)
  • Ηλίας Φρέντζος, πολιτικός μηχανικός (2022-2023)
  • Στανίσλαος Χαρικιόπουλος, εργατικό προσωπικό (2022)