Συντελεστές

Μέλη του έργου από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών:

 • Δρ Αναστασία Γιαγκάκη, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Ερευνών, Συν-διευθύνουσα έρευνας
 • Δρ Άννα Λαμπροπούλου, Ιστορικός, τ. Διευθύντρια Ερευνών
 • Δρ Μαρίνα Κουμανούδη, Ιστορικός, Κύρια Ερευνήτρια

Μέλη του έργου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων:

 • Δρ Δημήτριος Αθανασούλης, Αρχαιολόγος, Διευθυντής Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Διευθυντής έρευνας
 • Δρ Μαρία Σιγάλα, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων
 • Χρυσάνθη Σακελλάκου, Αρχαιολόγος

Και συνεργαζόμενο προσωπικό από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων:

 • Γεώργιος Βίδος, μαρμαροτεχνίτης (2020-2021)
 • Γεώργιος Καραμαλής, εργατοτεχνικό προσωπικό (2020-2023)
 • Αικατερίνη Σκιάφου, εργατοτεχνικό προσωπικό (2020-2023)
 • Νίκος Τσούρης, σχεδιαστής (2020)
 • Ελευθέριος Φιλιππούσης, μαρμαροτεχνίτης (2021-2022)
 • Νικόλαος Φιλιππούσης, εργατοτεχνικό προσωπικό (2020-2023)

Εξωτερικοί συνεργάτες:

 • Σοφία Ανδριώτη, προπτυχιακή φοιτήτρια αρχαιολογίας (πρακτική άσκηση) (2022-2023)
 • Μαρίνος Αρμακόλλας, εργατικό προσωπικό (2021)
 • Ιωάννης Βιδάλης, τοπογράφος (2020-2021)
 • Emiljo Cuni, εργατικό προσωπικό (2022)
 • Εμμανουήλ Δελασούδας, πολιτικός μηχανικός (2021-2023)
 • Γιώργος Παπαγιάννης, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών (2021, 2023)
 • Ιωάννα Παπασταθοπούλου, αρχιτέκτων-μηχανικός (2020-2021)
 • Ilirjan Samara, εργατικό προσωπικό (2022)
 • Δήμητρα Ταγματάρχη, αρχιτέκτων-μηχανικός (2022-2023)
 • Βασιλική Τζαμαλή, αρχαιολόγος (2022-2023)
 • Ηλίας Φρέντζος, πολιτικός μηχανικός (2022-2023)
 • Στανίσλαος Χαρικιόπουλος, εργατικό προσωπικό (2022)