Βάση Δεδομένων

Η βάση δεδομένων που είναι ειδικά αφιερωμένη στις εργασίες του προγράμματος περιλαμβάνει τόσο το σύστημα ψηφιακής διαχείρισης των ημερολογίων και των ποικίλων καταγραφών που προκύπτουν από την ανασκαφική διαδικασία όσο και την ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση των αρχιτεκτονικών μελών βυζαντινής εποχής που εντοπίστηκαν μέσα από επιτόπια έρευνα.

Η σύνδεση στη βάση δεδομένων προς το παρόν περιορίζεται στους συνεργάτες του προγράμματος.