Στόχοι

Ευρύτερος στόχος του Έργου είναι μέσα από τις εν λόγω ανασκαφικές έρευνες η καλύτερη κατανόηση της ιστορίας του νησιού και της τοπογραφίας του, δίνοντας έμφαση σε μνημεία της ενδοχώρας του και σε κινητά ευρήματα που εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της Τήνου, διερευνώντας μέσω αυτών πτυχές της ιστορίας του νησιού κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο (Ερευνητικοί Άξονες Α.ΙΙ και Β.ΙΙ), τη μεσοβυζαντινή περίοδο (Ερευνητικοί Άξονες Α.Ι, Β.ΙΙΙ-ΙV) και την περίοδο της Λατινικής κυριαρχίας (Ερευνητικοί Άξονες Α.Ι και Β.Ι).

Δηλαδή, οι επιλεγμένες θέσεις ενδιαφέροντος θα αποτελέσουν «πυρήνες» για τη διερεύνηση: α) των χαρακτηριστικών του πρωτοβυζαντινού οικισμού στην περιοχή της σύγχρονης Χώρας του νησιού, δηλαδή σε μικρή απόσταση από την ακτή, β) των χαρακτηριστικών ενός εκκλησιαστικού τοπόσημου πρωτοβυζαντινής εποχής στην ενδοχώρα του νησιού, γ) των γνωρισμάτων τριών χριστιανικών μνημείων που φαίνονται να βρίσκονται στην περιφέρεια άλλων οικιστικών εγκαταστάσεων, δ) του χαρακτήρα του Κάστρου που αποτέλεσε βασικό κέντρο της Τήνου για την περίοδο με την οποία ασχολείται το Έργο, και των μεταβολών που γνωρίζει η χρήση του στη διάρκεια των αιώνων και κάτω από την επίδραση διαφορετικών πολιτικών δεδομένων. Μέσω των παραπάνω, θα μπορέσουν να προκύψουν συγκριτικά στοιχεία για τα πρωτοβυζαντινά και τα μεσοβυζαντινά μνημεία, να επιχειρηθεί μία σύγκριση της ενδοχώρας και με την παράκτια ζώνη του νησιού.

Παράλληλα, η έμφαση στην καταγραφή των έργων γλυπτικής και της κεραμικής θα μπορέσει να παράσχει πληροφορίες για τον υλικό πολιτισμό του νησιού, τις επαφές του με άλλα κέντρα, αλλά και να εξετάσει ζητήματα σχετιζόμενα με τη λειτουργία εγχώριων εργαστηρίων εξόρυξης και επεξεργασίας λίθων ή κατασκευής πήλινων αγγείων. Ας σημειωθεί ότι ειδικά για την πρώτη περίπτωση, το νησί υπήρξε αποδεδειγμένα σημαντικό κέντρο μαρμαρογλυπτικής κατά τους νεότερους χρόνους (Φλωράκης 2008. Φλωράκης 2009) και θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί η παραγωγή μαρμάρινων έργων και για τις προγενέστερες περιόδους μέσα από τα παραδείγματα που θα συγκεντρωθούν.


.