Παραδοτέα

Παραδοτέα του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος, εκτός από την αναλυτική διαδικτυακή βάση δεδομένων, είναι επιμέρους επιστημονικές δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από την πορεία των ερευνών στους βασικούς άξονες και μέσα από συνεργασίες των συμμετεχόντων του προγράμματος.