Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Anaclerio, L., Barbieri, L. A., Carone, M., Cipriano, O., Fallacara, G., Paladini, P., Pino, M. C., Ricci, G., Vallone, S. 1998-1999. Caratteri dell’ architettura tradizionale dell’ isola di Tinos, Bari.

Armao, E. 1938. Venezia in Oriente. La «Relazione dell’Isola e Città di Tine di Pompeo Ferrari Gentil’huomo piacentino», Roma.

Buondelmonti, Ch. Liber insularum archipelagi.

Δανούσης, Κ. 2010. Απ’ την Κολυμπήθρα στον Πάνορμο, Β΄ έκδοση, Αθήνα.

Δημητροκάλλης, Γ. 1976. Οι δίκογχοι χριστιανικοί ναοί, Αθήνα.

Δημητροκάλλης, Γ. 2003. «Μια παλαιοχριστιανική βασιλική στην Τήνο (πρόδρομη δημοσίευση», Τηνιακά Ανάλεκτα 5, 401-404.

Δημητροκάλλης, Γ. 2004. Παραδοσιακή ναοδομία στην Τήνο, Αθήνα.

Δημητροκάλλης, Γ. 2004. «Νέοι δίκογχοι ναοί στην Τήνο Ι», Τηνιακά 2 (2004), 87-117.

Δώριζας, Γ. Ι. 1976. Η Μεσαιωνική Τήνος, μέρος δεύτερον, Αθήνα.

Étienne, R., Κούρου, Ν., Σημαντώνη-Μπουρνιά, Ε. 2013. Η Αρχαία Τήνος. Αθήνα.

Κουτελάκης, Χ. Μ. 1998. Ιστορία και παράδοση. Κτικάδος, Χατζηράδος, Καλουμενάδος, Τριπόταμος, Κιόνια Τήνου, Αθήνα.

Κουτελάκης, Χ. Μ. 2001. Τήνος Αρχαία και Χριστιανική. Προβλήματα και απαντήσεις για το παρελθόν της (Προσέγγιση αρχαιολογική – ιστορική – μυθολογική – φιλολογική), Αθήνα.

Κουτελάκης, Χ. 2013. Τήνος: Η Χώρα και το παραθαλάσσιο Καστέλλι της. Tenos: The Town and its Castle. Λιμάνια, ναοί, γειτονιές, διαβατικά, παγίδες, Αθήνα.

Κουτελάκης, Χ. 2015. Τήνος Αρχαία και Χριστιανική (από την Προϊστορία μέχρι την δημιουργία του Ελληνικού κράτους) – Η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, τόμ. Β΄, Χριστιανική Τήνος, Β΄ έκδοση, Αθήνα 2015.

Παπαδία-Λάλα Α. 2005. «Η Τήνος κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (1390-1715)», στο: π. Μ. Φώσκολος (επιμ.), Τήνος. Ιστορία και Πολιτισμός, τ. Α΄, Τήνος, 171-198.

Ρουμπιέν, Δ. 2016. «Η αρχιτεκτονική σφραγίδα των Φραγκισκανών στην Τήνο. Δύο ναοί με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα», Αρχαιολογία & Τέχνες, 11.07.2016 [προσβάσιμο στο: https://www.archaiologia.gr/blog/2016/07/11/η-αρχιτεκτονική-σφραγίδα-των-φραγκισ/ ημ. πρόσβασης: 26/11/2017].

Φλωράκης, Α. Ε. 2001. Οικόσημα Τήνου, Αθήνα.
Φλωράκης, Α. Ε. 2005. Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά Γλυπτά της Τήνου, Οι καταβολές της τοπικής μαρμαρογλυπτικής, Αθήνα 2005.

Φλωράκης, Α. 2008. H Τηνιακή Μαρμαροτεχνία. Ιστορία και Τεχνική, Αθήνα.

Φλωράκης, Α. Ε. 2009. Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, Αθήνα.

π. Φόνσος, Α. 2010. Κάτω Μέρη της Τήνου. Ταξίδι σ’έναν κόσμο ξεχωριστό, β΄ έκδοση, Αθήνα.

π. Φώσκολος, Μ. 2005α. «Η Τήνος κατά τη βυζαντινή περίοδο (337-1207)», στο: π. Μ. Φώσκολος (επιμ.), Τήνος. Ιστορία και Πολιτισμός, τ. Α΄, Τήνος, 111-140.

π. Φώσκολος, Μ. 2005β. «Η Τήνος κατά τη Γκιζοκρατία (1207-1390)», στο: π. Μ. Φώσκολος (επιμ.), Τήνος. Ιστορία και Πολιτισμός, τ. Α΄, Τήνος, 141-170.