Παρουσιάσεις – Δημοσιεύσεις

  • Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο: Περὶ τῶν Κυκλάδων νήσων / Sur les îles des Cyclades. Το Αρχαιολογικό Έργο στις Κυκλάδες / Travaux archéologiques dans les Cyclades, 22-26 Νοεμβρίου 2017, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα (υπό έκδοση μελέτη).
  • Συμμετοχή στο Δ’ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο, «Κυκλάδες : Αειφορία Πολιτισμού», Τήνος, 21-25 Σεπτεμβρίου 2021 (υπό έκδοση μελέτη).
  • Διοργάνωση επιστημονικής συνάντησης: «Βυζαντινή και Λατινοκρατούμενη Τήνος: Παλαιά και νέα αρχαιολογικά δεδομένα. Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την περίοδο 2019-2013», 4 Μαρτίου 2024, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΤΗΝΟΣ   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΗΝΟΣ-ΤΕΛΙΚΟ